Adresa: Hajduk Veljkova 196, 12000 Požarevac, Telefon: 012/7525 290, Mobtel: 063 368 341, 063 374 861, Email: office@elsol.rs, Facebook: SolarnoGrejanje

Solarni kolektori

Baza znanja

Kako funkcioniše solarni sistem?

Sunčeva energija se preko solarnih kolektora pretvara u toplotnu energiju, zagreva se tečnost (voda, termijski mediji, antifriz) u solarnim kolektorima. Preko solarnog modula ta toplota se dovodi u solarni bojler, a preko izmenjivača toplote se prenosi na hladnu vodu u bojleru.

Da li mora postojati poseban bojler koji će opsluživati solarni sistem?

Ne mora postojati poseban bojler u ovom slučaju već se postojeći može prepraviti u solarni bojler a mogu se i svi bojleri u objektu povezati u mrežu.

Šta je solarni modul?

Solarni modul je kompaktan sklop komponenata potrebnih za povezivanje rada solarnih kolektora sa solarnim bojlerom. Jednostavnom ugradnjom omogućava ispravan rad i lagano rukovanje solarnim sistemom. Sadrži pumpu od jedne coli, dva ventila, ekspanziona posudu (reguliše, prima pritisak), termomanometar, sigurnostni ventil, slavina.

Šta je solarni bojler?

Namenjen je akumulaciji i grejanju potrošne vode suncem uz mogućnost dogrevanja električnom energijom i toplom vodom iz sistema centralnog grejanja. Zaštićen je od korozije i toplotnih gubitaka. Dvostruko emajlirana unutrašnjost omogućava dug vek trajanja i besprekoran kvalitet potrošne vode. Ugrađena automatika omogućava pravilan i siguran rad uz maksimalno iskorišćenje sistema.

Da li bih imao toplu vodu zimi?

DA. Zimi uz prisustvo sunca na spoljnoj temperaturi od minus 5 temperatura u kolektoru dostiže 35-40 C.

Kolika je ušteda?

Od aprila do oktobra grejanje vode se može vršiti bez dogrevanja električnom energijom, samo uz pomoć solarnih kolektora, tako da se investicija u solarni sistem može isplatiti za 2-3 godine.

Šta je sve potrebno za zagrevanje sanitarne vode u četrvoročlanom domaćinstvu?

– Bojler od 150 L (vec postojeći se može prepraviti)

– Solarni kolektor 2 kom

– Solarni modul

– Solarna automatika (dif.rele)

– Ram, cevi, MS prelazi, fiting, žica, gas …

– Montaža

Da li dobijam garanciju za solarne kolektore?

Naravno. Garancija za ELSOL Solarne kolektore je 25 godina ! Vek trajanja 40 i više godina.

Solarni kolektori