Adresa: Hajduk Veljkova 196, 12000 Požarevac, Telefon: 012/7525 290, Mobtel: 063 368 341, 063 374 861, Email: office@elsol.rs, Facebook: SolarnoGrejanje

Solarni kolektori

Zapažanja – ušteda solarne energije

SOLARNA ENERGIJA2012.
> JANUAR264Kw/h1495 din struje
> FEBRUAR636Kw/h900Kw/h4660 din struje
> MART2565Kw/h3465Kw/h22900 din struje
> APRIL2223Kw/h5688Kw/h18420 dinstruje
> MAJ2508Kw/h8176Kw/h22170 din struje
> JUN2894Kw/h11070Kw/h27250 din struje
> JUL3555Kw/h14625Kw/h35950 din struje
> AVGUST3179Kw/h17804Kw/h31000 din struje
> SEPTEMBAR2129Kw/h19933Kw/h17185 din struje
> OKTOBAR1405Kw/h21338Kw/h8940 din struje
> NOVEMBAR960Kw/h22298Kw/h6015 din struje
> DECEMBAR304Kw/h22602Kw/h1670dinstruje

197.655 din struje – prema „kalkulatoru“ elektrodistribucije

Činjenice:

1. Svih ranijih godina smo punili oba rezervoara za gas u drugoj polovini maja meseca (95001 ili oko 6.500e po sadašnjim cenama) i potrošili smo ga tek poslednjih dana septembra.
2. Ovaj gas se koristio za: grejanje vode za kupanje – sanitarne vode korisnika F/W i veslača, možda u malom procentu za grejanje bazenske vode
3. U 2012. smo u gore navedenom periodu potpuno isključili kotlove a imali smo toplu vodu za kupanje i voda u bazenu je bila odgovarajuće temperature.

Malo matematike i zaključak:
Kako je 1l TNG daje približno 7,2Kw gobija se: 22602kw /7,2= 3100l tng-a. Ovo pod uslovom da nema gubitaka u kotlu za sagorevanje. Nakon malo informisanja rekao bih da ako je sve naštelovano kako treba stepen iskorišćenja naših kotlova je oko 85% > dobijamo da je 22602 kw solarne energije približno jednako 36501 TNG-a što bi platili oko 280.000 din ili oko 2500e. Kako smo onda dobili podatak da smo samo tokom leta, kao sistem, uštedeli dva puna rezervoara TNG-a? Što bi bilo oko 95001 ili oko 6500e? Mislim da je odgovor u tome što je stepen iskorišćenja pri manjoj angažovanoj snazi kotla (leti) dosta manji i da naš sistem putem izmenjivača ima velike gubitke. Ovo ipak treba uzeti sa rezervom jer svakako nisam ekspert za energetiku.
Uzimajući sve u obzir mislim da smo u NAŠEM SISTEMU napravili uštedu od 7-8.000 eura u 2012. korišćenjem solarne energije. Najveću uštedu je napravio najveći potrošač – F/W. l na kraju, kako FW prelazi na struju kao energent ušteda đe biti daleko manja u narednom periodu obzirom na daleko veći stepen iskorišćenja strujnih sistema. Sve ovo pod uslovom da se zadrži sadašnji paritet cena TNG i struje.