Solarni paneli se primenjuju u najvećoj meri na privatnim kućama, hotelima ali i na velikim poslovnim objektima. Grejanje bazena, vikendica, javna rasveta, čamci. Uz pomoć naših solarnih panela uštedećete neverovatnu količinu energije a potrebe vašeg domaćinstva će biti skroz podmirene.